Η ΙnCert Ε.Π.Ε. είναι διαπιστευμένη: 

1) 

Από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17020:2012, σύμφωνα με της οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ε.ΣΥ.Δείναι αρμόδιο από το ν.3066/2002 ως αρμόδια Εθνική Αρχή Διαπίστευσης της Ελλάδας, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης. Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης της InCert Ε.Π.Ε. από το Ε.ΣΥ.Δ.:

  

Πιστοποιητικό Διαπίστευσης Αρ. 765-5 - Accreditation Certificate No. 765-5

 

 
   I.

Ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. για τα κατωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα και διατάξεις: Εξοπλισμός υπό Πίεση (Υποχρεωτικός Τομέας σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ε.Ε. ως προς την έννοια των διατάξεων της οδηγίας 2014/68/ΕΕ, Υ.Α. 74124/ΔΤΒΝ 1431/2016, ΦΕΚ 2278/Β/2016, για Επαλήθευση και έγκριση μεθόδων μονίμων συναρμολογήσεων σε εξοπλισμό υπό πίεση και προσωπικού που εκτελεί μόνιμες συναρμολογήσεις σε εξοπλισμό υπό πίεση). Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το παράρτημα του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης της InCert Ε.Π.Ε. από το Ε.ΣΥ.Δ.: 

 

 

Παράρτημα C4/6 του Πιστοποιητικού 765-5 - Annex C4/6 to the Certificate No. 765-5

 

 

  ΙΙ.

Ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, σύμφωνα με Εθνικές Κανονιστικές Διατάξεις ή/και στον προαιρετικό τομέα για Αρχικό Έλεγχο, Τύπου ΑΑ, Περιοδικό Επανέλεγχο Τύπου Α, Β Ανυψωτικών Μηχανημάτων και Περιοδικό Επανέλεγχο Δοχείων Πίεσης όγκου μεγαλύτερου ή ίσου 450 lt. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το παράρτημα του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης της InCert Ε.Π.Ε. από το Ε.ΣΥ.Δ.:

 
 

Παράρτημα C5/7 του Πιστοποιητικού 765-5 - Annex C5/7 to the Certificate No. 765-5

 

 

 ΙII.

Ως Φορέας Ελέγχου, Τύπου Α, για τον έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR (Περιοδικό και Έκτακτο Έλεγχο σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 48222/2474 (ΦΕΚ 2755/Β/2019), Συμφωνία ADR Κεφ. 6.8, 6.10 & 9).  Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το παράρτημα του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης της InCert Ε.Π.Ε. από το Ε.ΣΥ.Δ.: 

 
 

 Παράρτημα C2/7 του Πιστοποιητικού 765-5 - Annex C2/7 to the Certificate No. 765-5

 

 
2) 

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Δ/νση Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών), ως κοινοποιημένου / αναγνωρισμένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: 7613, 28.08.223 (ΑΔΑ: 6Ψ1Ν46ΝΛΣΞ-ΛΔΡ).

 
      
3) 

Από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων (Γενική Δ/νση Οδικής Ασφάλειας, Δ/νση Τεχνολογίας Οχημάτων, Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων, ως εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου ADR για τη διενέργεια των ελέγχων και των δοκιμών των προβλεπομένων από τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR, σε κυκλοφορούντα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όλων των κλάσεων της Συμφωνίας ADR εκτός της 7. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την απόφαση με Αριθμ. Πρωτ.: Φ.105/15042/1073/11.04.2012, ΑΔΑ: Β4ΩΦ1-ΚΘΚ.

 
     
4)

Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (Γενική Γραμ. Υποδομών, Γενική Δ/νση Προδιαφραφών Μητρώων και Απαλλοτριώσεων, Δ/νση Ποιότητας και Τυποποίησης (Δ22), Τμήμα Μητρώου Μηχανημάτων Έργου & Εγκρίσεις Τύπων ως αναγνωρισμένου οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης σχετικά με ανυψωτικά μηχανήματα (Αρχικός έλεγχος Τύπου ΑΑ και περιοδικός επανέλεγχος Τύπου Α, Τύπου Β) έως την 06.09.2028Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα την έγκριση με Αριθμ. Πρωτ.: 268281, 11.09.2023.

 

Αθήνα
 Αλεξάνδρου Ασημακοπούλου 21
     173 42, Άγιος Δημήτριος
 210-9858948
 210-9855832
 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εργαστήριο ADR
 Μαρκόνι 26
     104 47 - Βοτανικός Αττικής
 210-9858948
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίπολη
 Γερμανού Δημάκου 11
     221 32 - Τρίπολη
 2710-235644
 2710-234376
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εύβοια
 Θέση Μεγάλη Ράχη
     (Ι. ΚΤΕΟ Βαρδακώστας)
     2340 02 - Εύβοια
 6976-329602 (Θεόδωρος Θωμάς)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λαμία
 Αιγίνης 1Α
     351 31 - Λαμία
 6974499214 (Κουτρίδης Δημήτριος)
 dkoutridis@incert.com.gr

Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το incert.com.gr αποδέχεστε τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information