Άρθρα

Τα παράπονα ή οι προσφυγές υποβάλλονται από οποιονδήποτε πελάτη διαφωνεί ως προς τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήθηκε, π.χ. δυσμενή απόφαση χορήγησης πιστοποιητικού - βεβαίωσης, ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

Ως Παράπονο ορίζεται η έκφραση της μη ικανοποίηση του πελάτη του φορέα ως προς τις προσφερόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και τις δραστηριότητες του φορέα στο σύνολο τους. Το παράπονο μπορεί να αφορά τόσο τον τρόπο πραγματοποίησης της υπηρεσίας, όσο και το προσωπικό/συνεργάτες του φορέα. Ως Προσφυγή ορίζεται το αίτημα προς την InCert Ε.Π.Ε. από πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για συγκεκριμένο αποτέλεσμα ελέγχου ή ασυμφωνίας με απόφαση που έχει λάβει ο φορέας.

Τα παράπονα μπορεί να διατυπωθούν, προφορικά ή έγγραφα, σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού/ συνεργατών του φορέα. Οι προσφυγές απαιτείται να διατυπωθούν εγγράφως χρησιμοποιώντας το Έντυπο ΕΝ0901: Έντυπο Παραπόνων & Προσφυγών.

Αποθηκεύστε το έντυπο χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο ΕΝ0901. (Εάν δεν έχετε προεγκατεστημένο το απαιτούμενο λογισμικό στον υπολογιστή σας, παρακαλώ κατεβάστε το δωρεάν πριν από το έντυπο ΕΝ901, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο ADOBE READER).

Το συμπληρωμένο Έντυπο ΕΝ0901, παραδίδεται στον Υπεύθυνο Ποιότητας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επίλυση του παραπόνου ή της προσφυγής & σε συνεργασία με το εμπλεκόμενο τμήμα ή πρόσωπο του φορέα, διερευνά τις αιτίες που το προκάλεσαν, ενώ ενδέχεται περαιτέρω επικοινωνία με τον υποβάλλοντα το παράπονο για διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφόρηση.

Ο φορέας δεσμεύεται να απαντήσει εγγράφως σε όλα τα παράπονα ή προσφυγές εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία διατύπωσης τους.

 

Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το incert.com.gr αποδέχεστε τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information