Ανυψωτικό μηχάνημα είναι μηχάνημα που προορίζεται για την ανύψωση και μετατόπιση στο χώρο φορτίων αναρτημένων σε άγκιστρο ή με τη βοήθεια άλλης διάταξης ανάρτησης ή ανύψωσης. Μερικά παραδείγματα ανυψωτικών μηχανημάτων είναι: περονοφόρα (clark), υδραυλικοί γερανοί επί οχήματος (παπαγαλάκια), τηλεσκοπικοί & οικοδομικοί γερανοί, γερανογέφυρες, αντλίες σκυροδέματος, γερανοί μετακίνησης οχημάτων, αναβατόρια συσκευών & προσωπικού, κλπ.

Σύμφωνα με την από 18.09.2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 7304 επιστολή του Ε.ΣΥ.Δ., οι φορτωτές και οι εκσκαφείς δεν αποτελούν ανυψωτικά μηχανήματα (ΕΣΥΔ_7304_18.09.2019).

O Έλεγχος των Ανυψωτικών Μηχανημάτων είναι υποχρεωτικός, πραγματοποιείτε σύμφωνα με το ΦΕΚ 1186/25.08.2003, (Υ.Α. 15085/593/2003), και την Κατευθυντήρια Οδηγία του Ε.ΣΥ.Δ. ΚΟ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ/01/00/10.10.2013. Η μη επίδειξη Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικών Μηχανημάτων επιβάλει πρόστιμο 2.500€ ανά περίπτωση σύμφωνα με το ΦΕΚ 2062/Β/23.08.2013, άρθρο 2, σελ 3, παρ. ΙΙΙ, (Υ.Α. 27397/122/19.08.2013).

Η InCert Ε.Π.Ε. ως Εγκεκριμένος Φορέας Ελέγχου Τύπου Α (ενότητα Διαπιστεύσεις) διενεργεί ελέγχους & εκδίδει Πιστοποιητικά ελέγχων/επανελέγχων ανυψωτικών μηχανημάτων. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα το παράρτημα του επίσημου πεδίου εφαρμογής της διαπίστευσης της InCert Ε.Π.Ε. από το Ε.ΣΥ.Δ. που αναγράφει για ποιους τύπους ανυψωτικών μηχανημάτων και για ποιο τύπο ελέγχου είναι διαπιστευμένη η InCert Ε.Π.Ε. (Παράρτημα C5/9). 

Διαδικασία για την έκδοση Πιστοποιητικού Ελέγχου.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας σας με τον Φορέα μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας θα πρέπει, αφού πρώτα ενημερωθείτε πιο κάτω για τα προαπαιτούμενα, ο προγραμματισμός του Ελέγχου να γίνεται τρεις (3) ημέρες νωρίτερα από την επιθυμητή ημερομηνία καλώντας σε ένα  από τα τηλέφωνα: 210-9858948, 6972256749 (κος Μπρούστας Νεκτάριος), 2710-235644, 6973055739 (κος Ανδρουτσόπουλος Δημήτριος), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή συμπληρώνοντας το έντυπο ΕΝ0201:Ανάληψη Έργου-Οικονομική Προσφορά Ελέγχου Ανυψωτικού Μηχανήματος χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Αιτήσεις - Έντυπα, και να υπάρχουν τα εξής με την έναρξη του ελέγχου:

  • Άδεια κυκλοφορίας (εάν υπάρχει).
  • Ευδιάκριτο και σε εμφανή σημείο τοποθετημένο πινακίδιο στοιχείων όπου αναγράφετε ο κατασκευαστής, το μοντέλο, το έτος κατασκευής, ο σειριακός αριθμός, η ονομαστική ανυψωτική ικανότητα και η σήμανση CE (εφόσον το μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά μετά τις 31.12.1994).
  • Ευδιάκριτο και σε εμφανή σημείο τοποθετημένο ανυψωτικό διάγραμμα.
  • Βιβλίο συντήρησης, επισκευών και ελέγχων.
  • Βιβλίο οδηγιών και χρήσης (manual).
  • Την δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή ή επίσημης αντιπροσωπείας (εφόσον το μηχάνημα διατέθηκε στην αγορά μετά τις 31.12.1994).
  • Προηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου (εάν υπάρχει) και Πιστοποιητικό τύπου ΑΑ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο πιστοποιητικό τύπου ΑΑ (εφαρμόζετε για ανυψωτικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν και λειτούργησαν πρώτη φορά μετά τις 25.02.2004 ή συναρμολογήθηκαν, μετατράπηκαν ή υπέστησαν σοβαρή επισκευή μετά τις 25.02.2004, ανεξαρτήτως ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης και λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος Τύπου ΑΑ από το Φορέα μας. 
  • Αδειούχο διαθέσιμο χειριστή για το συγκεκριμένο μηχάνημα
  • Το απαιτούμενο φορτίο: 110% της ονομαστικής ικανότητας του μηχανήματος για τις δυναμικές δοκιμές και 125% για τις στατικές δοκιμές (μόνο για ελέγχους τύπου ΑΑ και Α).

Ειδικές περιπτώσεις ελέγχου ανυψωτικού μηχανήματος: Στην περίπτωση "φορητών ή μετακινούμενων" ανυψωτικών, π.χ. οικοδομικοί πυργογερανοί, που πρέπει πρώτα να  συναρμολογηθούν-εγκατασταθούν στο τόπο λειτουργίας (π.χ. εργοτάξιο), ο έλεγχος Τύπου ΑΑ διενεργείτε σε δύο φάσεις, πριν και μετά τη συναρμολόγηση-τοποθέτηση και απαιτείται γραπτή βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για στατικά ζητήματα όσον αφορά την κατάλληλη θεμελίωση του ανυψωτικού. Στην περίπτωση γερανογέφυρας (εκτός γερανογέφυρας πυλώνων), απαιτείται γραπτή βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού για στατικά ζητήματα όσον αφορά την αντοχή της κατασκευής όπου αυτή έχει τοποθετηθεί. 

Στο τέλος του ελέγχου θα ενημερωθείτε για την έκβαση του ελέγχου είτε αυτή είναι επιτυχής ή για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που θα χρειασθούν για να υπάρχει συμμόρφωση με την Νομοθεσία και τους τεχνικούς κανονισμούς. Για οποιοδήποτε παράπονο ή ένσταση υπάρχει για της προσφερόμενες υπηρεσίες από τον Φορέα μας, είτε κατά την διάρκεια του ελέγχου είτε μετέπειτα, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: Έντυπο Παραπόνων & Προσφυγών έτσι ώστε να κινηθεί η διαδικασία εξέτασης και επίλυσης αυτού. 

Σημαντική Σημείωση: Η τιμολόγηση του ελέγχου παραμένει η ίδια ανεξαρτήτως του αποτελέσματος και της έκδοσης ή μη Πιστοποιητικού Ελέγχου Ανυψωτικού μηχανήματος. Η InCert Ε.Π.Ε. δεσμεύεται για την εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια των στοιχείων του Πελάτη και του διενεργηθέντος Ελέγχου.

Αθήνα
 Αλεξάνδρου Ασημακοπούλου 21
     173 42, Άγιος Δημήτριος
 210-9858948
 210-9855832
 
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εργαστήριο ADR
 Μαρκόνι 26
     104 47 - Βοτανικός Αττικής
 210-9858948
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τρίπολη
 Γερμανού Δημάκου 11
     221 32 - Τρίπολη
 2710-235644
 2710-234376
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εύβοια
 Θέση Μεγάλη Ράχη
     (Ι. ΚΤΕΟ Βαρδακώστας)
     2340 02 - Εύβοια
 6976-329602 (Θεόδωρος Θωμάς)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Λαμία
 Αιγίνης 1Α
     351 31 - Λαμία
 6974499214 (Κουτρίδης Δημήτριος)
 dkoutridis@incert.com.gr

Για να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies. Χρησιμοποιώντας το incert.com.gr αποδέχεστε τη χρήση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information